本文へスキップ

Pinoy Tax Refund
SUMIDA INTERNATIONAL OFFICE

TEL. 0120-661-600

〒130-0022  
1F-A WACORE KINSHICHO MANSION
2-8-1 KOUTOUBASHI SUMIDA-KU
TOKYO JAPAN

PROCEDURECOMPANY

1. Konsultasyon sa paraan ng pagtawag sa telepono/e-mail.

-Kami ay handang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga dokumentong inyong kakailanganin sa pag apply ng inyong Tax Refund.Ituturo namin sa inyo ang maayos at mabilis na paraan ng pagkuha ng mga dokumento.

2. Pagsumite ng mga dokumento

-Aming ipapadala ang application form at lista ng mga dokumentong inyong kakailanganin sa pag-apply.

-Matapos na makalap ang mga dokumentong kinakailangan,ito ay masusing pag-aaralan ng Certified Tax Accountant.May mga pagkakataong kulang o may pagkakamali sa inyong mga dokumento,kami ay agad na makikipag-ugnayan sa inyo para maisaayos ang mga ito.

3. Pagsumite ng Certified Tax Accountant ng inyong mga dokumento sa Tax Office.

-Ang Certified Tax Accountant ang magsasagawa ng pinal na aplikasyon sa Tax Office,matapos ang masusing pagsusuri sa inyong mga dokumento.Sa pagkakataong ito,ay maaari ninyo nang malaman ang detalyado at pinal na halaga ng inyong Tax Refund.

 

4. Sulat-Notisya (Notice Letter) mula sa Tax Office.

-Karaniwang inaabot ng isang buwan ,ang panahon na inaabot bago kayo makatanggap ng Notice Letter na mangagaling sa Tax Office.Sa pagkakataon na ito,kayo ay dapat na tumawag sa aming tanggapan at ipaalam,upang ito ay maiberipika ng Tax Accountant.Ang inyong Tax Refund (Income) ay papasok sa inyong bank account.Susunod ang pagpapadala ng inyong mga dokumento sa City Office.

5. Sulat-Notisya (Notice Letter) mula sa City Office.

-Ang Notice Letter mula sa City Office ay karaniwan ding inaabot ng isang buwan ,mula sa oras na napasakamay na nila ang inyong dokumento.Kayo ay mahigpit na pinaaalalahanan na huwag maglalagay ng anumang pagbabago sa alinmang detalye,maliban sa mga detalye sa naunang isinumite,para sa maayos na release ng inyong Tax Refund.Anumang pagbabago ay maaring maging dahilan ng pagkaantala ng proseso.Ang inyong Tax Refund (Residence ) ay papasok sa inyong bank account.

-Sa panahon na naisumite na ng Certified Tax Account ang inyong aplikasyon,ito ay gumugugol ng kabuuang 2-3 buwan para matapos at maibalik ang inyong Tax Refund.Dapat nating maunawaan na ito ay magiging depende sa inyong Tax Office,City Office ,maging sa mga taong nagpoproseso nito.

-Mahigpit na paalaala na inyong ipagbigay-alam agad sa amin ang pagpasok ng halaga (Tax Refund) sa inyong bank account.

 

6.Notisya Para Sa Kabayaran sa Serbisyo (Bill Payment Notice).

-Kami ay magpapadala sa inyo ng notisya para sa kabayaran ng aming serbisyo,at ito ay nararapat na agarang maideposito sa aming bank account,ayon sa nakapaloob sa kontrata,at ipagbigay-alam sa amin ang detalye ng transaksyon.

 

7.Pagtatapos ng Transaksyon.

-Sa sandaling matapos na ang kabuuang proseso at kabayaran,lahat ng dokumentong inyong sinumite ay aming ibabalik sa inyo,para sa inyong pangangailangan sa hinaharap.Ang mga dokumento ay inyong kakailanganin sa susunod ninyong aplikasyon ng Tax Refund,kaya kailangang  ito ay pag-ingatan.

このページの先頭へ

バナースペース

墨田インターナショナルオフィス

〒130-0022
東京都墨田区江東橋2-8-1 ワコーレ錦糸町マンション1階-A

TEL 0120-661-600